رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هلند از شهروندان خود خواست به ايران سفر نكنند

هلند از شهروندان خود خواست به ايران سفر نكنند وزارت خارجه هلند همچنين به اتباع هلند كه در ايران هستند ، توصيه كرد اين كشور را ترك كنند.

هلند از شهروندان خود خواست به ايران سفر نكنند

وزارت خارجه هلند همچنين به اتباع هلند كه در ايران هستند ، توصيه كرد اين كشور را ترك كنند.


جدیدترین خبرها