رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاسخ عباس عبدی به گلایه رییسی از سکوت خواص

پاسخ عباس عبدی به گلایه رییسی از سکوت خواص رییس‌جمهور دیروز گفته بود بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.

پاسخ عباس عبدی به گلایه رییسی از سکوت خواص

رییس‌جمهور دیروز گفته بود بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.