رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادگستری آمریکا: دولت بایدن به بن‌سلمان در پرونده خاشقجی مصونیت قضایی داده است.

دادگستری آمریکا: دولت بایدن به بن‌سلمان در پرونده خاشقجی مصونیت قضایی داده است.

دادگستری آمریکا: دولت بایدن به بن‌سلمان در پرونده خاشقجی مصونیت قضایی داده است.