رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۷ به ۴ شهر کاهش یافت. همچنین تعداد شهرهای […]

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۷ به ۴ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۰ به ۱۳۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۶۱ به ۳۰۶ شهر رسید.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۴ شهر
زرد: ۱۳۸ شهر
آبی: ۳۰۶ شهر