رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه به شهادت رسید

مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه به شهادت رسید اطلاعات سپاه استان کرمانشاه: سرهنگ پاسدار نادر بیرامی، مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در استان کرمانشاه توسط آشوبگران و اغتشاشگران در حین ماموریت به شهادت رسید.

مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه به شهادت رسید

اطلاعات سپاه استان کرمانشاه: سرهنگ پاسدار نادر بیرامی، مسئول اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در استان کرمانشاه توسط آشوبگران و اغتشاشگران در حین ماموریت به شهادت رسید.