رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر کیم جونگ اون برای اولین بار در ملاء عام دیده شد

دختر کیم جونگ اون برای اولین بار در ملاء عام دیده شد برای نخستین بار رهبر کره شمالی هنگام آزمایشیک موشک بالستیک دختر نوجوانش را نیز با خود همراه کرد.

دختر کیم جونگ اون برای اولین بار در ملاء عام دیده شد

برای نخستین بار رهبر کره شمالی هنگام آزمایشیک موشک بالستیک دختر نوجوانش را نیز با خود همراه کرد.