رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از «حمیدرضا روحی» که در تجمعات روزهای اخیر تهران در شهرزیبا جان باخت

تصاویری از «حمیدرضا روحی» که در تجمعات روزهای اخیر تهران در شهرزیبا جان باخت به نوشته روزنامه ایران علی رغم برخی ادعاهای اولیه، مرحوم «حمیدرضا روحی» عضو بسیج نبوده و در میان معترضین حضور داشته است. با توجه به گزارش روزنامه ایران هنوز مشخص نشده است که قاتلان مرحوم روحی چه کسانی هستند./جماران

تصاویری از «حمیدرضا روحی» که در تجمعات روزهای اخیر تهران در شهرزیبا جان باخت

به نوشته روزنامه ایران علی رغم برخی ادعاهای اولیه، مرحوم «حمیدرضا روحی» عضو بسیج نبوده و در میان معترضین حضور داشته است.

با توجه به گزارش روزنامه ایران هنوز مشخص نشده است که قاتلان مرحوم روحی چه کسانی هستند./جماران