رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخابرات تلفن‌های شورای رقابت را قطع کرد؟

مخابرات تلفن‌های شورای رقابت را قطع کرد؟ شورای رقابت اعلام کرد: در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد./تسنیم

مخابرات تلفن‌های شورای رقابت را قطع کرد؟

شورای رقابت اعلام کرد: در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد./تسنیم