رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا داوری: پیروزی عربستان بر آرژانتین، از سر تصادف نبود، معجزه توسعه بود

عبدالرضا داوری: پیروزی عربستان بر آرژانتین، از سر تصادف نبود، معجزه توسعه بود همان پروژه محمد بن سلمان که در قالب اصلاحات اجتماعی، وهابیت زدایی از حکمرانی و سرمایه گذاری‌های عظیم مالی، انسجام، نشاط و مشارکت ملی را از ۶ سال قبل در عربستان نهادینه ساخت. ‏چه خوشمان بیاید یا نه، راه اصلاحات همین است.

عبدالرضا داوری: پیروزی عربستان بر آرژانتین، از سر تصادف نبود، معجزه توسعه بود

همان پروژه محمد بن سلمان که در قالب اصلاحات اجتماعی، وهابیت زدایی از حکمرانی و سرمایه گذاری‌های عظیم مالی، انسجام، نشاط و مشارکت ملی را از ۶ سال قبل در عربستان نهادینه ساخت.

‏چه خوشمان بیاید یا نه، راه اصلاحات همین است.