رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه یک مداح به تیتر کیهان

کنایه یک مداح به تیتر کیهان: ‏ روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی‌ است./اعتماد آنلاین

کنایه یک مداح به تیتر کیهان: ‏

روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی‌ است./اعتماد آنلاین


جدیدترین خبرها