رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه

بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه «حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه و شهرسازی است، اما تا زمانی که نامه رئیس‌جمهور به مجلس ارسال نشود، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت /تسنیم

بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه

«حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: بذرپاش یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت راه و شهرسازی است، اما تا زمانی که نامه رئیس‌جمهور به مجلس ارسال نشود، نمی‌توان با قطعیت سخن گفت /تسنیم


جدیدترین خبرها