رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهیه انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد تخلف است

تهیه انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد تخلف است پیکانپور، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: داروهای برند و ژنریک انسولین قلمی تامین شده و تولید داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است. انسولین قلمی نیز مانند سایر داروها تحت پوشش بیمه است و طبق طرح دارویار از مسیر نسخه الکترونیک، […]

تهیه انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد تخلف است

پیکانپور، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو:
داروهای برند و ژنریک انسولین قلمی تامین شده و تولید داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است.

انسولین قلمی نیز مانند سایر داروها تحت پوشش بیمه است و طبق طرح دارویار از مسیر نسخه الکترونیک، میزان هزینه پرداختی بیمار تغییری نداشته است.

تهیه انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد تخلف بوده است./باشگاه خبرنگاران


جدیدترین خبرها