رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش رسول‌خادم به طرح ممنوع‌الخروجی دانشجویان معترض در مجلس

واکنش رسول‌خادم به طرح ممنوع‌الخروجی دانشجویان معترض در مجلس: چه بلایی بر سر ایران آورده اید؟ شما نمایندگان کدام مردمید ؟

واکنش رسول‌خادم به طرح ممنوع‌الخروجی دانشجویان معترض در مجلس: چه بلایی بر سر ایران آورده اید؟ شما نمایندگان کدام مردمید ؟