رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریاحی، فعال دانشجویی: وضعیت کنونی کشور عادی نیست

ریاحی، فعال دانشجویی: وضعیت کنونی کشور عادی نیست جنبش های دانشجویی به خاطر جدی نگرفتنشان در بدنه حاکمیت سرخورده می شوند لفظ «حجاب اجباری» ترکیب درستی نیست؛ الزام به قانون اساس نظم اجتماعی است گشت ارشاد یک سازوکار خیلی غلطی بود که از زمان های قدیم شروع شد نیروی انتظامی نمی تواند به مجلس طرح […]

ریاحی، فعال دانشجویی: وضعیت کنونی کشور عادی نیست

جنبش های دانشجویی به خاطر جدی نگرفتنشان در بدنه حاکمیت سرخورده می شوند

لفظ «حجاب اجباری» ترکیب درستی نیست؛ الزام به قانون اساس نظم اجتماعی است

گشت ارشاد یک سازوکار خیلی غلطی بود که از زمان های قدیم شروع شد

نیروی انتظامی نمی تواند به مجلس طرح و لایحه بدهد

حجاب به صورت قانون در آمده و فقط وظیفه اجرای آن با نیروی انتظامی است

شما نمی توانید بگویید یک حاکمیت رفراندوم بگذارد برای اینکه حاکمیت عوض شود

فاطمه ریاحی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در مناظره فعالین دانشجویی در جماران گفت: قانونی اجباری است و شما نمی توانید بگویید قانون اجباری نباشد؛ این طوری که سنگ روی سنگ بند نمی شود.

در همه جوامع مدرن، پلیس مظهر اقتدار ملی و قوه قهریه است و با مخالفین برخورد می کند. اصلا شما نمی توانید بگویید یک حاکمیت رفراندوم بگذارد برای اینکه حاکمیت عوض شود یا مسائل اساسی که برایش مهم است و اولویت دارد را رفراندوم بگذارد؛ اینها در قانون هست./ جماران