رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزییات جلسه غیرعلنی مجلس با قوه قضاییه

جزییات جلسه غیرعلنی مجلس با قوه قضاییه/ درخواست نمایندگان برای برخورد با افراد سرشناس در حوادث اخیر ایرنا به نقل از یک نماینده مجلس نوشته است: علاوه بر این در مورد اغتشاشات اخیر در جلسه مباحثی مطرح شده است، نمایندگان خواستار برخورد جدی با افراد سرشناسی شدند که در ماه‌های اخیر در سناریوی دشمن بازی […]

جزییات جلسه غیرعلنی مجلس با قوه قضاییه/ درخواست نمایندگان برای برخورد با افراد سرشناس در حوادث اخیر

ایرنا به نقل از یک نماینده مجلس نوشته است: علاوه بر این در مورد اغتشاشات اخیر در جلسه مباحثی مطرح شده است، نمایندگان خواستار برخورد جدی با افراد سرشناسی شدند که در ماه‌های اخیر در سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند.