رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نان پخته و فروخته شده؛ مبنای تخصیص آرد به نانوا

نان پخته و فروخته شده؛ مبنای تخصیص آرد به نانوا مشاور وزیر اقتصاد: فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین تراکنش‌هایی که در دستگاه کارتخوان ثبت شده است، به علاوه چند درصد […]

نان پخته و فروخته شده؛ مبنای تخصیص آرد به نانوا

مشاور وزیر اقتصاد:
فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان به زودی اجرا خواهد شد که طی آن به هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین تراکنش‌هایی که در دستگاه کارتخوان ثبت شده است، به علاوه چند درصد بیشتر، آرد تخصیص داده خواهد شد.