رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت مولوی عبدالواحد ریگی توسط افراد ناشناس

شهادت مولوی عبدالواحد ریگی توسط افراد ناشناس بیانیه شورای تامین استان در خصوص شهادت مولوی ریگی در شهرستان خاش: براساس گزارشات اولیه، مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین(ع) شهرستان خاش از مولوی های شاخص منطقه و استان سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ظهر پنجشنبه ربوده و به شهادت رسیده است.

شهادت مولوی عبدالواحد ریگی توسط افراد ناشناس

بیانیه شورای تامین استان در خصوص شهادت مولوی ریگی در شهرستان خاش: براساس گزارشات اولیه، مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین(ع) شهرستان خاش از مولوی های شاخص منطقه و استان سیستان و بلوچستان توسط افراد ناشناس ظهر پنجشنبه ربوده و به شهادت رسیده است.