رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟

کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟ بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟

بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.