رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داود حشمتی، فعال رسانه ای:هم ما از آلودگی خفه شدیم

داود حشمتی، فعال رسانه ای:هم ما از آلودگی خفه شدیم، هم اینها که تا دیروز از آلودگی ها تیتر می‌زدند امروز خفه‌ شدند و صداشون در نمیاد.

داود حشمتی، فعال رسانه ای:هم ما از آلودگی خفه شدیم، هم اینها که تا دیروز از آلودگی ها تیتر می‌زدند امروز خفه‌ شدند و صداشون در نمیاد.