رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بهادری: گرانی‌ها و فیلترینگ موقتی است

بهادری: گرانی‌ها و فیلترینگ موقتی است سخنگوی دولت: یک سال پیش گفتیم که دولت برنامه‌ای برای فیلترینگ ندارد و همچنان پای حرفمان هستیم، اما متاسفانه این پلتفرم‌ها قواعد را زیر پای گذاشتند. این پلتفرم‌ها با انتشار برخی کلیپ‌‌ها از جمله آموزش کوکتل موتولف اقدام علیه امنیت ملی را گسترش دادند، برای همین حاکمیت باید آن […]

بهادری: گرانی‌ها و فیلترینگ موقتی است

سخنگوی دولت:
یک سال پیش گفتیم که دولت برنامه‌ای برای فیلترینگ ندارد و همچنان پای حرفمان هستیم، اما متاسفانه این پلتفرم‌ها قواعد را زیر پای گذاشتند.

این پلتفرم‌ها با انتشار برخی کلیپ‌‌ها از جمله آموزش کوکتل موتولف اقدام علیه امنیت ملی را گسترش دادند، برای همین حاکمیت باید آن را مدیریت کند، اگر چه فیلترینگ هم موقتی است.