رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داورزنی در والیبال ماندنی شد

داورزنی در والیبال ماندنی شد محمدرضا داورزنی از تمدید ماموریتش در فدراسیون والیبال و ادامه فعالیتش به عنوان رئیس این فدراسیون خبر داد.

داورزنی در والیبال ماندنی شد

محمدرضا داورزنی از تمدید ماموریتش در فدراسیون والیبال و ادامه فعالیتش به عنوان رئیس این فدراسیون خبر داد.