رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: آقای رئیسی! زندگی مردم با نمودارهای ساختگی شما اداره نمی‌شود

همتی: آقای رئیسی! زندگی مردم با نمودارهای ساختگی شما اداره نمی‌شود

همتی: آقای رئیسی! زندگی مردم با نمودارهای ساختگی شما اداره نمی‌شود


جدیدترین خبرها