رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی تا ۱۷ دی‌ماه

ثبت‌نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی تا ۱۷ دی‌ماه رئیس سازمان سنجش آموزش کشور: ثبت‌نام و انتخاب رشته برای ظرفیت‌های خالی مانده در مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آغاز شد. ثبت‌نام و انتخاب رشته تا پایان روز شنبه ۱۷ دی ماه ادامه دارد.

ثبت‌نام و انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مقطع کاردانی تا ۱۷ دی‌ماه

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

ثبت‌نام و انتخاب رشته برای ظرفیت‌های خالی مانده در مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آغاز شد.

ثبت‌نام و انتخاب رشته تا پایان روز شنبه ۱۷ دی ماه ادامه دارد.