رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند

سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند رئیس کل بانک مرکزیی: سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند و قطعا با بانک‌های متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست. از سیاست‌های پولی که می‌توان […]

سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزیی:
سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند و قطعا با بانک‌های متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود.

وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.

از سیاست‌های پولی که می‌توان کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود

نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.