رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار خراسان شمالی: توزیع نفت سفید باید آغاز شود

استاندار خراسان شمالی: توزیع نفت سفید باید آغاز شود محمدرضا حسین نژاد: تعطیلی بازارها در استان برای جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی مورد بررسی قرار گیرد. توزیع نفت سفید در مناطقی که احتمال قطعی گاز وجود دارد باید آغاز شود و منتظر قطع شدن گاز نباشیم.

استاندار خراسان شمالی: توزیع نفت سفید باید آغاز شود

محمدرضا حسین نژاد:
تعطیلی بازارها در استان برای جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی مورد بررسی قرار گیرد.

توزیع نفت سفید در مناطقی که احتمال قطعی گاز وجود دارد باید آغاز شود و منتظر قطع شدن گاز نباشیم.