رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون انرژی مجلس: در ۲۰ سال گذشته فقط گاز استخراج کردیم؛ هر چه مصرف بالاتر رفت تولید را بالاتر بردیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس: در ۲۰ سال گذشته فقط گاز استخراج کردیم؛ هر چه مصرف بالاتر رفت تولید را بالاتر بردیم فریدون عباسی: در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته و ما اقصی نقاط کشور را گازرسانی کردیم، ولی صنایع ما متناسب با آن حرکت نکردند. تمامی اینها در ۲۰ سال گذشته همزمان با گازرسانی به […]

عضو کمیسیون انرژی مجلس: در ۲۰ سال گذشته فقط گاز استخراج کردیم؛ هر چه مصرف بالاتر رفت تولید را بالاتر بردیم

فریدون عباسی:
در سال‌های قبل سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته و ما اقصی نقاط کشور را گازرسانی کردیم، ولی صنایع ما متناسب با آن حرکت نکردند.

تمامی اینها در ۲۰ سال گذشته همزمان با گازرسانی به منازل باید انجام می‌شد که نشده است، یعنی متناسب با نیاز کشور این اتفاقات نیفتاده، ما فقط گاز را استخراج کردیم و هر چه مصرف بالا رفته ما تولید را بالاتر بردیم./ایلنا