رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: ایرلاین‌ها براساس قانون بلیت هواپیما را گران کردند!

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: ایرلاین‌ها براساس قانون بلیت هواپیما را گران کردند! مقصود اسعدی: شرکت‌ها کار غیرقانونی نکردند و مطابق قانون عمل کردیم. اقداماتی که برای توقف افزایش قیمت صورت گرفته، فراقانونی است. مجلس پذیرفته که طبق قانون برنامه ششم توسعه آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزو تکالیف دولت است و نباید از آن عدول کند. […]

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی: ایرلاین‌ها براساس قانون بلیت هواپیما را گران کردند!

مقصود اسعدی:
شرکت‌ها کار غیرقانونی نکردند و مطابق قانون عمل کردیم.

اقداماتی که برای توقف افزایش قیمت صورت گرفته، فراقانونی است.

مجلس پذیرفته که طبق قانون برنامه ششم توسعه آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزو تکالیف دولت است و نباید از آن عدول کند.

شرکت‌ها ناگزیر شدند که براساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی، ۳۰ درصد افزایش قیمت را اعمال کنند.