رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارمزد کارت به کارت چقدر است؟

کارمزد کارت به کارت چقدر است؟ کارمزد انتقال وجه،‌ مبلغی است که به ازای انتقال مبلغ خاصی از درگاه مبدا به درگاه مقصد از حساب فرد واریز کننده کسر می‌شود. حداقل کارمزد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ تومان است./همشهری

کارمزد کارت به کارت چقدر است؟

کارمزد انتقال وجه،‌ مبلغی است که به ازای انتقال مبلغ خاصی از درگاه مبدا به درگاه مقصد از حساب فرد واریز کننده کسر می‌شود. حداقل کارمزد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ تومان است./همشهری


جدیدترین خبرها