رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت دولت با افزایش حقوق سربازان

مخالفت دولت با افزایش حقوق سربازان لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:‌ افزایش حقوق سربازان در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد که کمیسیون اجتماعی موافق و دولت مخالف با این پیشنهاد بود.

مخالفت دولت با افزایش حقوق سربازان

لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:‌

افزایش حقوق سربازان در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد که کمیسیون اجتماعی موافق و دولت مخالف با این پیشنهاد بود.