رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تسنیم: «عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد

تسنیم: «عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد خبرگزاری تسنیم: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان عصر امروز توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد. عبدالمجید مرادزهی در ماه‌های اخیر از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه اقدامات متعددی در مسیر تشویق اذهان عمومی داشته است.

تسنیم: «عبدالمجید مرادزهی» بازداشت شد

خبرگزاری تسنیم: عبدالمجید مرادزهی مشاور و از نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان عصر امروز توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد.

عبدالمجید مرادزهی در ماه‌های اخیر از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه اقدامات متعددی در مسیر تشویق اذهان عمومی داشته است.


جدیدترین خبرها