رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد خواهد بود

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد خواهد بود صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد باشد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد […]

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد خواهد بود

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد باشد.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد باشد. این رقم حدودا یک درصد پایین تر از متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده برای جهان است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان امسال به ۲.۹ درصد خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ نیز به ۳.۱ درصد افزایش خواهد یافت.

رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱.۴ درصد پیش بینی شده است.

صندوق برای منطقه یورو نیز رشد هفت دهم درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرده است.

انگلیس تنها اقتصاد مهم توسعه یافته جهان است که صندوق بین المللی پول رکود و کاهش شش دهم درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است.

رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ از ۴.۴ درصد در گزارش اکتبر به ۵.۲ درصد افزایش یافته است.


جدیدترین خبرها