رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس دانشگاه تهران: «ابراز ندامت» شرط بخشش تمامی دانشجویان درگیر در حوادث اخیر است

رئیس دانشگاه تهران: «ابراز ندامت» شرط بخشش تمامی دانشجویان درگیر در حوادث اخیر است رئیس دانشگاه تهران، ابراز ندامت را شرط بخشش تمامی دانشجویان این دانشگاه که در حوادث اخیر درگیر بودند دانست و گفت: هر دانشجویی که ابراز ندامت کند مشمول عفو و بخشش قرار می گیرد. سید محمد مقیمی به اقدام دانشگاه تهران […]

رئیس دانشگاه تهران: «ابراز ندامت» شرط بخشش تمامی دانشجویان درگیر در حوادث اخیر است

رئیس دانشگاه تهران، ابراز ندامت را شرط بخشش تمامی دانشجویان این دانشگاه که در حوادث اخیر درگیر بودند دانست و گفت: هر دانشجویی که ابراز ندامت کند مشمول عفو و بخشش قرار می گیرد.

سید محمد مقیمی به اقدام دانشگاه تهران در راستای فرمان عفو رهبری و دستور رییس جمهور برای عفو دانشجویان درگیر در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: ما در دانشگاه تهران در این زمینه نامه‌ای به معاونت دانشجویی ارسال کردیم تا پرونده‌های این دانشجویان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: پرونده تمامی دانشجویان که در حوادث اخیر درگیر بودند در کمیته فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کسانی که شرایط را داشته باشند مشمول عفو و تخفیف می‌شوند.

مقیمی در پاسخ به مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم عفو بخش کوچکی از دانشجویان فوق گفت: عفو یا تخفیف می‌تواند شامل حال تمامی دانشجویان حوادث اخیر باشد مشروط بر اینکه این دانشجویان ابراز ندامت کنند./ ایسنا