رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ارشاد به سیلی زدن خبرنگار

واکنش ارشاد به سیلی زدن خبرنگار ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به ویدئوی سیلی زدن به خبرنگار تبریزی واکنش نشان داد.

واکنش ارشاد به سیلی زدن خبرنگار

ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به ویدئوی سیلی زدن به خبرنگار تبریزی واکنش نشان داد.