رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زمین داده می‌شود

به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زمین داده می‌شود با تصویب مجلس، وزرات راه و شهرسازی مکلف به اختصاص یک قطعه زمین به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر شد.

به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زمین داده می‌شود

با تصویب مجلس، وزرات راه و شهرسازی مکلف به اختصاص یک قطعه زمین به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر شد.