رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیزران بازداشت شد

خیزران بازداشت شد سید علی پورطباطبایی، از مدیران وب‌سایت قم‌نیوز، که در توئیتر با نام کاربری «خیزران» شناخته می‌شود، بازداشت شده است پورطباطبایی در روزهای اخیر یکی از پیگیران مسمومیت سریالی در مدارس دخترانه بود که از قم شروع شده. خواهر آقای پورطباطبایی، بازداشت او را تائید کرده است. /امتداد

خیزران بازداشت شد

سید علی پورطباطبایی، از مدیران وب‌سایت قم‌نیوز، که در توئیتر با نام کاربری «خیزران» شناخته می‌شود، بازداشت شده است

پورطباطبایی در روزهای اخیر یکی از پیگیران مسمومیت سریالی در مدارس دخترانه بود که از قم شروع شده.

خواهر آقای پورطباطبایی، بازداشت او را تائید کرده است. /امتداد