رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت ماهواره ای به همه جای جهان رسید، حتی قطب جنوب!

اینترنت ماهواره ای به همه جای جهان رسید، حتی قطب جنوب! ایلان ماسک مالک اسپِیس‌اِکس از رومینگ جهانی اینترنت ماهواره ای استارلینک خبر داده است. بدین ترتیب اینترنت ماهواره ای در سراسر کره زمین در دسترس است و حتی به نقاطی رسیده که استفاده از اینترنت در آنها غیرممکن بود.

اینترنت ماهواره ای به همه جای جهان رسید، حتی قطب جنوب!

ایلان ماسک مالک اسپِیس‌اِکس از رومینگ جهانی اینترنت ماهواره ای استارلینک خبر داده است.

بدین ترتیب اینترنت ماهواره ای در سراسر کره زمین در دسترس است و حتی به نقاطی رسیده که استفاده از اینترنت در آنها غیرممکن بود.