رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس عبدی: این که برخی افراد از وضع پوشش زنان ناراضی باشند چیز عجیبی نیست.

عباس عبدی: این که برخی افراد از وضع پوشش زنان ناراضی باشند چیز عجیبی نیست. ولی این که امامان جمعه یکصدا و از موضع قدرت علیه وضع پوشش زنان سخنرانی و تهدید کنند نشان می‌دهد تاکنون کسی آنان را آگاه نکرده که همین رویکردها منجر به این وضع شده و هر چه بیشتر ادامه دهید […]

عباس عبدی: این که برخی افراد از وضع پوشش زنان ناراضی باشند چیز عجیبی نیست.

ولی این که امامان جمعه یکصدا و از موضع قدرت علیه وضع پوشش زنان سخنرانی و تهدید کنند نشان می‌دهد تاکنون کسی آنان را آگاه نکرده که همین رویکردها منجر به این وضع شده و هر چه بیشتر ادامه دهید اثرات بدتری دارد.


جدیدترین خبرها