رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف رئیس‌مجلس ماند

قالیباف رئیس‌مجلس ماند نمایندگان مجلس با ۲۱۰ رأی «محمدباقر قالیباف» را به‌سِمت رئیس‌مجلس در چهارمین سال دوره یازدهم مجلس انتخاب کردند.

قالیباف رئیس‌مجلس ماند

نمایندگان مجلس با ۲۱۰ رأی «محمدباقر قالیباف» را به‌سِمت رئیس‌مجلس در چهارمین سال دوره یازدهم مجلس انتخاب کردند.