رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد نفتی ایران به ۱۹ میلیارد دلار رسید

درآمد نفتی ایران به ۱۹ میلیارد دلار رسید اداره اطلاعات انرژی آمریکا از افزایش ۱۷ میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۳ نیز ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است.

درآمد نفتی ایران به ۱۹ میلیارد دلار رسید

اداره اطلاعات انرژی آمریکا از افزایش ۱۷ میلیارد دلاری درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۳ نیز ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است.