رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان

تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شد. از طرفی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حقی است اجتناب ناپذیر که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است.

تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوب شد.

از طرفی همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری حقی است اجتناب ناپذیر که وظیفه مجلس و دولت انقلابی است.