رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید محمد مرندی از معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران برکنار شد

سید محمد مرندی از معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران برکنار شد سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای که اظهاراتش درباره مذاکرات هسته‌ای پس از روی کار آمدن دولت رئیسی پر واکنش بوده، از معاونت بین الملل دانشگاه تهران کنار گذاشته شد. /شرق

سید محمد مرندی از معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران برکنار شد

سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای که اظهاراتش درباره مذاکرات هسته‌ای پس از روی کار آمدن دولت رئیسی پر واکنش بوده، از معاونت بین الملل دانشگاه تهران کنار گذاشته شد. /شرق