رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخذ کارمزد از تراکنش‌های این اصناف حذف شد

اخذ کارمزد از تراکنش‌های این اصناف حذف شد در شیوه‌نامه جدید کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، پذیرنده یا فروشگاه برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند […]

اخذ کارمزد از تراکنش‌های این اصناف حذف شد

در شیوه‌نامه جدید کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، پذیرنده یا فروشگاه برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند و کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت دریافت نمی‌شود.

بانک مرکزی درباره اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی توضیحاتی را ارائه داد.

در شیوه‌نامه جدید کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، پذیرنده یا فروشگاه برای تراکنش‌های زیر ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ۱۲۰ تومان و برای مبالغ بالاتر، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند و کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت دریافت نمی‌شود./اقتصادنیوز