رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اف.بی.آی در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی»

اف.بی.آی در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی» رسانه آمریکایی «سمافور»: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌.بی.آی) در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره نحوه استفاده او از اطلاعات محرمانه است. اقدام برای تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی در وزارت خارجه آمریکا یا در داخل دولت بایدن به […]

اف.بی.آی در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی»

رسانه آمریکایی «سمافور»: اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌.بی.آی) در حال انجام تحقیقات از «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره نحوه استفاده او از اطلاعات محرمانه است.

اقدام برای تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی در وزارت خارجه آمریکا یا در داخل دولت بایدن به صورت گسترده اعلام علنی نشده، زیرا وزارت خارجه آمریکا او را در سمتش حفظ کرده است.

هنوز مشخص نیست کشف چه موضوعی باعث معلق شدن مجوز امنیتی رابرت مالی شده است.