رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: روابط ایران و الجزایر می‌تواند گسترش یابد

رئیسی: روابط ایران و الجزایر می‌تواند گسترش یابد رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه الجزایر: ارتباط دو کشور دوست، برادر و مسلمان می‌تواند مبتنی بر مواضع نزدیک و همسوی منطقه‌ای و بین‌المللی دو طرف، در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی گسترش یابد.

رئیسی: روابط ایران و الجزایر می‌تواند گسترش یابد

رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه الجزایر:
ارتباط دو کشور دوست، برادر و مسلمان می‌تواند مبتنی بر مواضع نزدیک و همسوی منطقه‌ای و بین‌المللی دو طرف، در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینه‌های تجاری و اقتصادی گسترش یابد.


جدیدترین خبرها