رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد!

نماینده مجلس: تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد! غلامرضا نوری قزلجه: مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی […]

نماینده مجلس: تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد!

غلامرضا نوری قزلجه: مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است.

واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند./رویداد۲۴