رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تولید داخلی برندهای خارجی بازار پوشاک!

تولید داخلی برندهای خارجی بازار پوشاک! رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد: پوشاک با برندهای خارجی در بازار وجود ندارند و کالاهای آن‌ها به طور کامل تولید داخل است. واردات پوشاک خارجی به صورت مسافری و از طریق کولبرها انجام می‌شود.

تولید داخلی برندهای خارجی بازار پوشاک!

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد:
پوشاک با برندهای خارجی در بازار وجود ندارند و کالاهای آن‌ها به طور کامل تولید داخل است.

واردات پوشاک خارجی به صورت مسافری و از طریق کولبرها انجام می‌شود.