رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای مرخصی زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی

اجرای مرخصی زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش: مرخصی ۹ ماهه زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی اجرایی می‌شود. این امر شامل معلمان حق التدریسی نمی‌شود. پس از اتمام مرخصی زایمان، معلمان حتما در مدرسه و یا در منطقه‌های دیگر جایابی می‌شوند. مدارس برای تاسیس مهدکودک برای معلمان […]

اجرای مرخصی زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی

مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش:

مرخصی ۹ ماهه زایمان برای معلمان رسمی و پیمانی اجرایی می‌شود.

این امر شامل معلمان حق التدریسی نمی‌شود.

پس از اتمام مرخصی زایمان، معلمان حتما در مدرسه و یا در منطقه‌های دیگر جایابی می‌شوند.

مدارس برای تاسیس مهدکودک برای معلمان مجازند.


جدیدترین خبرها