رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین اعتبار برای صدور احکام بازنشستگان آموزش‌ و پرورش

تامین اعتبار برای صدور احکام بازنشستگان آموزش‌ و پرورش وزیر آموزش و پرورش: صدور احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ با اِعمال پاداش و رتبه‌بندی تا چند هفته آینده به پایان می‌رسد. این کار به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که تامین شد.

تامین اعتبار برای صدور احکام بازنشستگان آموزش‌ و پرورش

وزیر آموزش و پرورش:
صدور احکام بازنشستگان ۱۴۰۱ با اِعمال پاداش و رتبه‌بندی تا چند هفته آینده به پایان می‌رسد.

این کار به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که تامین شد.