رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال کاربران از اپلیکیشن جنجالی، کاهش پیدا کرده است!

استقبال کاربران از اپلیکیشن جنجالی، کاهش پیدا کرده است! بر اساس گزارش مؤسسه‌های سیمیلاروب و سنسورتاور، تعداد کاربران فعال روزانه و زمان صرف‌شده در اپلیکیشن‌ تردز در روزهای اخیر افت کرده است. تردز در تنها پنج روز به ۱۰۰ میلیون کاربر دست پیدا کرد تا رکورد ChatPT را جابه‌جا کند./دیجیاتو

استقبال کاربران از اپلیکیشن جنجالی، کاهش پیدا کرده است!

بر اساس گزارش مؤسسه‌های سیمیلاروب و سنسورتاور، تعداد کاربران فعال روزانه و زمان صرف‌شده در اپلیکیشن‌ تردز در روزهای اخیر افت کرده است.
تردز در تنها پنج روز به ۱۰۰ میلیون کاربر دست پیدا کرد تا رکورد ChatPT را جابه‌جا کند./دیجیاتو