رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاج: قرارداد بازیکن ۲ میلیارد و آپشنش ۱۵ میلیارد بود!

تاج: قرارداد بازیکن ۲ میلیارد و آپشنش ۱۵ میلیارد بود! رئیس فدراسیون فوتبال: همه فوتبال آسیا هم عربستان نیست که بازیکنانی مثل رونالدو و بنزما مطابق سیاست‌گذاری خاصی بیایند. هرچند این موضوع فوتبال را جذاب می‌کند اما قرار نیست در کل آسیا اتفاق بیفتد. ما هم چنین کاری انجام نمی‌دهیم. راه درست این است که […]

تاج: قرارداد بازیکن ۲ میلیارد و آپشنش ۱۵ میلیارد بود!

رئیس فدراسیون فوتبال:

همه فوتبال آسیا هم عربستان نیست که بازیکنانی مثل رونالدو و بنزما مطابق سیاست‌گذاری خاصی بیایند. هرچند این موضوع فوتبال را جذاب می‌کند اما قرار نیست در کل آسیا اتفاق بیفتد.

ما هم چنین کاری انجام نمی‌دهیم. راه درست این است که اگر درآمد خیلی بالایی داشتید، برهمین اساس بازیکن گران هم بگیرید. تصمیم ما متناسب با شرایط مالی لیگ بود.

یک بازیکن قراردادش ۲ میلیارد و آپشنش ۱۵ میلیارد بود. در شرایطی که در قانون جدید باید آپشن‌ها معادل ۲۰ درصد قراردادها باشد و هر آپشنی می‌خواهیم به بازیکن بدهیم، نباید از این درصد بالاتر برود. این مسائل سبب جذابیت لیگ می‌شود.


جدیدترین خبرها